Birgün, 5 eylül 2007
Basından
www.birgun.net/Yabancılaşmanın Eşiğinde