Radikal Kitap, 9 ocak 2009
Basından
Basından
www.radikal.com.tr/kaplumbağa terbiyecisi