Modernite ve aydınlanma, Cumhuriyet Gazetesi, 23 ocak 2016