Logosun kozmostan yonttuğu parça:Mekan, Sol Dergi 31 agustos 2014