Devrimci bir enstrüman olarak sosyal medya, Sol Gazetesi Kitap Eki, 28 mayıs 2014