Bilinçdışından insan manzaraları, Sol Gazetesi Kitap Eki, 9 nisan 2014