Bir devrim olarak simgesel düşünce, Sol Gazetesi Kitap Eki, 2 nisan 2014