İşletme ideolojisinin gayri insanı doğası, Sol Gazetesi Kitap Eki, 1 ocak 2014