Her dil kara ordusuna sahip bir lehçedir, Sol Gazetesi Kitap Eki, 11 aralık 2013