Mazinin bavulunu hayat treninden aşağı atmak mümkün mü? Sol Gazetesi Kitap Eki, 4 aralık 2013