Felsefenin pedagojik aurası, Sol Gazetesi Kitap Eki, 13 kasım 2013